Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu valimised 2009
Valimisjaoskonnad

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni

Otsus

Kiiu 11.09. 2009 nr 8

Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvi 37 lõike 2 alusel ning liisuheitmise tulemusena, Kuusalu valla valimiskomisjon

o t s u s t a b:

  1. Anda kandidaatidele valimisnumbrid alljärgnevalt:

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 HENN PÄRN
nr 102 SIGNE ROOS
nr 103 IVAR ADLER
nr 104 KATRIN VELDI
nr 105 SANDER PIIBEMANN
nr 106 MARKUS SISAS
nr 107 PÄRJA EEPOLD
nr 108 HEINO KIIK

Eesti Keskerakond

nr 109 VÄRNER LOOTSMANN
nr 110 TIINA MITT
nr 111 KARIN TAMMEMÄGI
nr 112 EDA MURU
nr 113 LAIVI KIRSIPUU
nr 114 TERJE SALO
nr 115 ELBE KUUSPALU
nr 116 SUSANNA KARI
nr 117 MARGO REISKA
nr 118 JAAN ROOLAID
nr 119 ÜLO KRAUS
nr 120 ANNIKA AUNAP-DIDIKINA
nr 121 MALLE ARRAK
nr 122 LINDA METSAORG
nr 123 LEMBI SANDSTRÖM
nr 124 SILVI BONDE
nr 125 KASPAR HERMELIN
nr 126 MAARIKA JALAKAS
nr 127 MATTIAS KALJUMÄE
nr 128 LIISI KIRSIPUU
nr 129 TARMO KALAMETS
nr 130 LIIS LUMISTE
nr 131 RUBO LOMP
nr 132 VALDUR MITT
nr 133 MADIS MÜHLBACH
nr 134 RAIVO NEIDLA
nr 135 VIIVE PAJUSAAR
nr 136 NEEME PAJUSAAR
nr 137 SALME PILL
nr 138 MARKO PÄRNASALU
nr 139 MARE RAUDE
nr 140 ANNELI ROOSI
nr 141 VASSILI SEMENJUK
nr 142 KALEV SOOSAAR
nr 143 TIINA TURSMAN
nr 144 HEIKI TUDRE
nr 145 BORIS USTAV
nr 146 KALLE VEETÕUSME
nr 147 ANDE KÜTT
nr 148 ROBERT SADOVSKI

Meie Kodu

nr 149 ENN KIRSMAN
nr 150 ANDRES ALLMÄGI
nr 151 OTT SANDRAK
nr 152 MARIKA ASTOR
nr 153 EMIL RUTIKU
nr 154 MART REIMANN
nr 155 KAUPO PARVE
nr 156 IVAR LIPSMÄE
nr 157 KARLI LAMBOT
nr 158 RANDO ALLMÄGI
nr 159 ERTTI HINN
nr 160 URMAS KAMDRON
nr 161 HELJU VESKARU
nr 162 KATRIN PAHK
nr 163 JAANUS OJA
nr 164 KERSTI TUNGER
nr 165 EED ALLIK-HÕIMOJA
nr 166 MART LAHI
nr 167 TOIVO LEPIK
nr 168 KÜLLI LUUK
nr 169 PRIIT ADLER
nr 170 AIRI VASAR
nr 171 KOIT ANTJE
nr 172 AAVO PILBERG
nr 173 TIINA VIIRNA
nr 174 VEIKO VÄITS
nr 175 MART LAANPERE
nr 176 GAIDO TREIMA
nr 177 HEINAR HURT
nr 178 RAUL RAUDSEPP
nr 179 LAURI LAUPMAA

Ühiselt Edasi

nr 180 HERKO SUNTS
nr 181 KUNNAR VAHTRAS
nr 182 KALMER MÄRTSON
nr 183 TÕNU TAMM
nr 184 ALEKSANDER ARDEL
nr 185 MATTI KRÖNSTRÖM
nr 186 MAILA VELSTRÖM
nr 187 SULEV VALDMAA
nr 188 MAIT KRÖÖNSTRÖM
nr 189 JAANUS HEIN
nr 190 KAJA MARTINSON
nr 191 URMAS KIRTSI
nr 192 OTT KASK
nr 193 MARTIN URVA
nr 194 MELIKA KINDEL
nr 195 KÜLLIKE ENOK
nr 196 KAIDO VAGISTRÖM
nr 197 AARNE IDAVAIN
nr 198 TIINA PERMINOV
nr 199 ASTRID MEISTER
nr 200 AIVAR VAHENÕMM
nr 201 KADRI IDAVAIN
nr 202 RAUL VALGISTE
nr 203 ASKO AUG
nr 204 TOOMAS VÄINSAR
nr 205 LEINO LUIK
nr 206 RAIVO SAMELSELG
nr 207 ÕIE KIVI
nr 208 KAIDO TSELLER
nr 209 KRISTO PALU

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 210 VALVO VUNK
nr 211 KRISTIINA-RAIVI VILEPAJU
nr 212 JÜRI TAMMEMÄGI
nr 213 VAHUR VILEPAJU
nr 214 REELIKA KIVIMAA
nr 215 JAANUS LAANEMÄGI
nr 216 ERO ESKO
nr 217 MATI REBASE

Eesti Reformierakond

nr 218 ANDRES PAOMEES
nr 219 MEERI MELTSA
nr 220 MADIS PRAKS
nr 221 URMAS HALLIKA
nr 222 AARE PEENSALU
nr 223 URMAS PAOMEES
nr 224 SVETLANA PAJUPUU
nr 225 MARGUS SOOM
nr 226 VÄINO NÄREP
nr 227 JANEK TEINLUM
nr 228 MAIRE KIVISTU
nr 229 JAN IGNAHHIN
nr 230 MART SESTVERK
nr 231 TIINA MILLER
nr 232 KAIDO UUSMAA
nr 233 ARE RUUS
nr 234 KATRIN KRAAV
nr 235 VALDEK SLET
nr 236 ANTS MATKUR

Üksikkandidaat

nr 237 MADIS TOMSON
nr 238 AADU RAST

  1. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Maire Link
Valimiskomisjoni esimees

Tagasi

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee