Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Õigusaktid  
 
  Ehitusalased õigusaktid ja viited
  Ehitusmäärus

Taotluste vormid  
 
  Ehituse ja planeerimise taotluste vormid

Riigilõiv  
 
  Riigilõivude tasumäärad

Kooskõlastavad organid  
 
  Põhja Päästekeskus
  Terviseameti Põhja talitus
  Veeanalüüsid
  Keskkonnaamet
  Muinsuskaitseamet

Muinsuskaitseamet

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

Muinsuskaitseamet väljastab tegevuslubasid, mis annavad õiguse mälestise konserveerimise ja restaureerimise projekte ning muinsuskaitse eritingimusi koostada, muinsuskaitselist järelevalvet teostada ning mälestist konserveerida ja restaureerida. loe lisaks

PROJEKTDOKUMENTATSIOONILE ESITATAVAD NÕUDED - http://www.muinas.ee/sinule/ettevotjale/kooskolastamine

Kuidas toimida aadre leidmisel?

Muinsuskaitseameti koduleheküljele on link, kus on võimalik otse veebis täita leiuteadet, üles laadida fotod jne. Seal on ka mõne sõnaga juttu sellest, et leidu ja leiukohta ei tohiks rikkuda ning püüda tagada leiu säilimine.

http://muinas.ee/sinule/huvilisele/leiuteade

Kindlasti võiks inimesi julgustada ka otse helistama arheoloogia teemaliste küsimuste korral kas siis kohalikule maakonnainspektorile, arheoloogiainspektorile või jätma teadet ameti üldtelefonile – meie kontaktid leiab samuti kodukalt http://muinas.ee/meie/kontaktandmed.

POSTIAADRESS

Uus tn 18
10111 Tallinn, Eesti
Registrikood 70000958
Telefon (kontor) +372 640 3050
Tööaeg: E-N 9:00-16:30, R 9:00-15:30
Töövälisel ajal ja puhkepäevadel ning riiklikel pühadel töötab automaatvastaja.
Faks +372 640 3060
E-post: info@muinas.ee
Vastuvõtuaeg: kokkuleppel

Kontaktandmed

Planeeringute ja ehituse teated  
 
  Planeeringute ja keskkonnamõju hindamise teated
  Planeeringute teated 2014
  Planeeringute teated 2013
  Planeeringute teated 2012
  Planeeringute teated 2011
  Planeeringute teated 2010

Üldplaneering  
 
  Üldplaneering

Detailplaneering  
 
  Algatatud detailplaneeringud
  Vastuvõetud detailplaneeringud
  Kehtestatud detailplaneeringud

Projekteerimine  
 
  Määratud projekteerimistingimused
  Projekteerimine ja ehitus alates 01.01.2011

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee