Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Õigusaktid  
 
  Ehitusalased õigusaktid ja viited
  Ehitusmäärus

Taotluste vormid  
 
  Ehituse ja planeerimise taotluste vormid

Riigilõiv  
 
  Riigilõivude tasumäärad

Kooskõlastavad organid  
 
  Põhja Päästekeskus
  Terviseameti Põhja talitus
  Veeanalüüsid
  Keskkonnaamet
  Muinsuskaitseamet

PÕHJA PÄÄSTEKESKUS

Koduleht: http://www.rescue.ee

Kontaktandmed: http://www.rescue.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=46330/KODULEHELE+jarelevalveteenistuse+kontaktid.xls

Kuusalu valla territooriumil tuleohutusjärelevalvet teostab Põhja Päästekeskuse insenertehnilise büroo juhtivinspektor Martin Seetur tel. 6747291, 58665965, martin.seetur@rescue.ee vastuvõtt Linnu tee 75a 10620 Tallinn (E:12.00-16.00 ja K:9.00-13.00).

Abi- ja juhendmaterjalid (küttesüsteemide ehitamine, elumaja ehitamine, põlevmaterjalide ladustamine ja muu) http://www.rescue.ee/39769

Pottseppad ja korstnapühkijad http://www.rescue.ee/40582, Korstnapühkija kutsetunnistust infot kutsetunnistuste ja nende kehtivuse kohta saab www.kutsekoda.ee aga ka päästeala infotelefonilt 1524

Planeeringute ja ehituse teated  
 
  Planeeringute ja keskkonnamõju hindamise teated
  Planeeringute teated 2014
  Planeeringute teated 2013
  Planeeringute teated 2012
  Planeeringute teated 2011
  Planeeringute teated 2010

Üldplaneering  
 
  Üldplaneering

Detailplaneering  
 
  Algatatud detailplaneeringud
  Vastuvõetud detailplaneeringud
  Kehtestatud detailplaneeringud

Projekteerimine  
 
  Määratud projekteerimistingimused
  Projekteerimine ja ehitus alates 01.01.2011

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee