Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Õigusaktid  
 
  Ehitusalased õigusaktid ja viited
  Ehitusmäärus

Taotluste vormid  
 
  Ehituse ja planeerimise taotluste vormid

Riigilõiv  
 
  Riigilõivude tasumäärad

Kooskõlastavad organid  
 
  Põhja Päästekeskus
  Terviseameti Põhja talitus
  Veeanalüüsid
  Keskkonnaamet
  Muinsuskaitseamet

VEEANALÜÜSID

Veeanalüüse on kahte liiki:

  1. mikrobioloogiline uuring -- teostab Tervisekaitseinspektsiooni Mikrobioloogia Kesklabor
  2. keemiline uuring -- teostab Tervisekaitseinspektsiooni Keemia Kesklabor, uuring on töömahukam ja kallim, täpsem info http://www.terviseamet.ee/laborid/kesklabor.html

NB! Enne laborist veeanalüüsi tellimist peab olema selge, millist uuringut soovitakse. See, kas lisaks mikrobioloogilisele uuringule tuleb teostada ka keemiline uuring, milliste näitajate osas tuleb teha keemiline uuring jm, määratakse tervisekaitsetalituse inspektori poolt. Proov võetakse ainult labori poolt väljastatavasse pudelisse.

Proovide vastuvõtmine

Vastuvõtu ajad

Telefon

Terivsekaitsetalituse Mikrobioloogia Keskabor ja Keemia Kesklabor asub Tallinnas Kotka tn 2

Proovide vastuvõtmine ja veepudelite väljastamine

E,T,K,N,R 8.00--15.00

6943600

Täpsem info analüüside, komponentide, hindade jm kohta: http://www.terviseamet.ee/laborid/kesklabor.html

Keemilise uuringu teostamiseks saab täiendava tasu eest tellida proovivõtja kohapeale, info telefonil 6943603.

Planeeringute ja ehituse teated  
 
  Planeeringute ja keskkonnamõju hindamise teated
  Planeeringute teated 2014
  Planeeringute teated 2013
  Planeeringute teated 2012
  Planeeringute teated 2011
  Planeeringute teated 2010

Üldplaneering  
 
  Üldplaneering

Detailplaneering  
 
  Algatatud detailplaneeringud
  Vastuvõetud detailplaneeringud
  Kehtestatud detailplaneeringud

Projekteerimine  
 
  Määratud projekteerimistingimused
  Projekteerimine ja ehitus alates 01.01.2011

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee