Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Õigusaktid  
 
  Ehitusalased õigusaktid ja viited
  Ehitusmäärus

Taotluste vormid  
 
  Ehituse ja planeerimise taotluste vormid

Riigilõiv  
 
  Riigilõivude tasumäärad

Kooskõlastavad organid  
 
  Põhja Päästekeskus
  Terviseameti Põhja talitus
  Veeanalüüsid
  Keskkonnaamet
  Muinsuskaitseamet

EHITUSALASED ÕIGUSAKTID JA VIITED

Kuusalu Vallavalitsuse 04.11.2010 korraldus nr 909 "Detailplaneeringu algatamise taotluse, projekteerimistingimuste väljastamise taotluse ning arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste väljastamise taotluse vormide kinnitamine"
Lisa 1 TAOTLUS DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEKS

Lisa 3 TAOTLUS DETAILPLANEERITUD ALAL ARHITEKTUURSETE JA EHITUSLIKE LISATINGIMUSTE VÄLJASTAMISEKS


PÄRING EHITISREGISTERISSE (EHR)

Kui soovite kontrollida, kas ehitised (hoone või rajatis) on kantud ehitisregistrisse ja andmed vastavad tegelikkusele, saate teha päringu Riikliku ehitisregistri kodulehel www.ehr.ee.

Kui süsteem andmeid ei leia või andmed vajavad parandamist saatke kiri vallavalitsus@kuusalu.ee. Kirjas palume ära näidata kinnistu aadress (praegune ja endine), omaniku nimi (praegune ja endine) ja kirjeldada probleemi (ehitisi ei leita või andmed vajavad täpsustamist).

Lisa info ehitusspetsialist Ljubov Beglova tel 606 6384, ljubov.beglova@kuusalu.ee


 • Ehitusseadustik
  Lisa 1 Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
  Lisa 2 Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta
 • Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
 • Planeerimisseadus
 • Maareformi seadus
 • Looduskaitseseadus
 • Haldusmenetluse seadus
 • Riigilõivuseadus
 • Kuusalu valla ehitusmäärus
 • Ehitisregistri taotluse blankett
 • Planeeringute ja ehituse teated  
   
    Planeeringute ja keskkonnamõju hindamise teated
    Planeeringute teated 2014
    Planeeringute teated 2013
    Planeeringute teated 2012
    Planeeringute teated 2011
    Planeeringute teated 2010

  Üldplaneering  
   
    Üldplaneering

  Detailplaneering  
   
    Algatatud detailplaneeringud
    Vastuvõetud detailplaneeringud
    Kehtestatud detailplaneeringud

  Projekteerimine  
   
    Määratud projekteerimistingimused
    Projekteerimine ja ehitus alates 01.01.2011

   

  Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
  reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
  veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
  e-post vallavalitsus@kuusalu.ee