SIGULA KÜLA III KOKKUTULEK 24. JUULIL 2004 TUDUPEKSIS

Küla auväärseimad elanikud Hiljo Piiskoppel Tagametsalt ja Lembit Jürisson Sääselt
pidulikult lippu heiskamas

Külavanem Rein Riiberg Kruusaaugult Sigula küla III kokkutulekut avatuks kuulutamas

Sigula külast Miku talust pärinev ja Tartu Maarja koguduses pastori ametit pidav
Peeter Paenurm külalippu õnnistamas

Külavanem Rein Riiberg Sigula küla lipu õnnistamist tähistavat lipunaela kinnitamas

Sigula küla III kokkutulekule kogunenud Tudupeksi peaoplatsil

Harju Maavalitsuse esindaja Jüri Muru külale tervitusraamatut üle andmas

Lutsu "Kevade" kombel Jaani ojal parvesõitu harjutamas

sigula1967.jpg

Kokkutulekulised keha kinnitamas

Jäätis maitseb hea kui seljatagune on kindel

Sigula küla poiss Edgar Verner Kuusikuallilt Tapa Väljaõppekeskuse väljapanekut
tutvustamas

Kokkutulekulised rahvamuusikaansambli Eesti ETNO juhatusel vanu pulmatantse tantsimas

Külalised õhuvallast

Eesti Lennuklubi "metsavaht" maandumas Sigula küla lennuväljal

Vaade kokkutulekuplatsile lennusõidult

 

Käpalauad

Atraktsioon "Ole kaine"

Kokkutulekutelgis vihma eest varju otsimas