PRESSITEAE 
Nr 115, 09.09.2010
 

Põllumajandusloendusel on osalenud juba 1500 majapidamist

Põllumajandusloenduse esimene nädal on kulgenud edukalt e-loendusel on täidetud ankeet 1500 majapidamise kohta, ligi 1000 ankeedi täitmine on praegu pooleli, teatab Statistikaamet.

„Esmakordselt saab põllumajandusloendusel osaleda ka interneti teel ja seda võimalust on päris aktiivselt kasutatud”, rääkis põllumajandusloenduse projektijuht Eve Valdvee. „Uus andmekogumissüsteem töötab tõrgeteta ja Statistikaameti elektroonilises andmeedastuskeskkonnas eSTAT on andmed edastanud juba 1500 majapidamist. Loomulikult loodame, et e-loendusel osalemise aktiivsus suureneb veelgi, sest üritame võimalikult palju andmeid koguda interneti teel”, märkis Valdvee.

„Internetis toimuv põllumajandusloenduse e-loendus on lihtne ja mugav võimalus põllumajandusloenduse küsimustiku täitmiseks”, usub Valdvee. „Küsimustikku saab täita endale sobival ajal ning näiteks PRIAsse esitatud maakasutuse ja loomade andmed on küsimustikus võimaluse piires juba eeltäidetuna olemas”.

E-loendusel saavad andmeid esitada nii juriidilised isikud kui ka eraisikud. Eraisikud, kes ei ole eSTATi kasutajaks registreerunud, saavad e-loendusel andmeid esitada 10. septembri südaööni.  „Kui nad seda võimalust ei kasuta, külastab neid 15. septembrist 15. novembrini Statistikaameti küsitleja”, selgitas Eve Valdvee.

Kõik juriidilised isikud ja eSTATiga enne 19.07.2010 liitunud eraisikud saavad eSTATis andmeid esitada 1. septembrist 1. oktoobrini.

Põllumajandusloendusel uuritakse majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või kus toodetakse põllumajandussaadusi põhiliselt müügiks. Selliseid majapidamisi on Eestis ligi 30 000.

Loendus annab maamajandusest põhjaliku ülevaate ja võimaldab Eestit teiste Euroopa Liidu riikidega võrrelda. Kogutud andmed on aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamisel ja põllumajandustoetusi puudutavate otsuste langetamisel. Põllumajandusloendus läheb maksma enam kui 10 miljonit krooni, millest ligi poole katab Euroopa Komisjon.

Põllumajandusloendus toimub Eestis kuuendat korda. Varem on põllumajandusloendusi korraldatud aastatel 1919, 1925, 1929, 1939 ja pärast taasiseseisvumist 2001. aastal. Euroopa Liidu riikides toimub põllumajandusloendus 2009. ja 2010. aastal. Euroopa Liidu riikides toimuvad põllumajandusloendused iga kümne aasta järel.

Lisainfot 2010. aasta põllumajandusloenduse kohta saab Statistikaameti veebilehelt www.stat.ee/pl2010.

 

Täpsem teave:

 

Eve Valdvee
2010. aasta põllumajandusloenduse projektijuht
Statistikaamet
Tel 625 9397