Taotleja nimi Toetuse summa Oma-osalus Projekti  kavandatav algus- ja lõpukuupäev Projekti nimetus
1 Jüri Treufeld 460,88 230,41 Juuli 2011 - juuli 2012 Koolinurga I, Valkla küla - Puurkaevule (reg 25874) rauaeraldusfiltri soetamine
2 Harri Roopenani 1042,34 521,16 Juuli 2011 - juuli 2012 Roobu talu - veepuhastusseade
3 Kadri Tammepärg 3232,16 1615,83 September 2011 – mai 2012 Rehatse küla Papikaasiku talu - puurkaevu rajamine
4 Milvi Kolk 8133,33 4066,67 September 2011 – juuli 2012 Kuusalu vald Uuri küla Sepa talu - puurkaevu rajamine
5 Janar Suvinõmm 2541,43 1270,53 Juuli 2011 –  Oktoober 2012 Jaanukse talu puurkaev (kaevu puurimine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine)
6 Vladimir Bakanov 2275,2 1137,6 Juuli 2011 - juuli 2012 Mustametsa 2 veevarustuse rajamine (kaevu puurimine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine)
7 Ain Linkvist 3564,18 1781,82 Juuli 2011 – Oktoober 2012 Sepa kinnistu puurkaevu rajamine
8 Rein Kiis 5047,05 2523,52 August 2011 – August 2012 Pumbamaja kinnistul katastriüksuse nr 42301:002:0473 asuva ja kasutusest väljas oleva endise pumbamaja rekonstrueerimine
9 Aivar Oru 3962,5 1981,3 August 2011 – Juuli 2012 Kolgaküla Miilimetsa talu puurkaevu ja veetrassi rajamine ning vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine
10 Valli Gebruk 461,08 230,55 Juuli 2011 – August 2011 Vanaõue maaüksusele salvkaevu rajamine
11 Mati Säär 1359,98 1359,97 August 2011 – September 2012 Vanakadaka kinnistu, Vahastu küla, puurkaevu rajamine