Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Lasteaiad, koolid  
 
  Kiiu Kiigepõnni Lasteaed
  Kolga Lasteaed
  Kuusalu Lasteaed Jussike
  Vihasoo Lasteaed-Algkool
  Kolga Kool
  Kuusalu Keskkool
  Kuusalu Kunstide Kool
  Lasteaedade E-järjekord

Õpilasliinid  
 
  Õpilasliinid

HARIDUS

2015/2016. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) sügisvaheaeg 17. oktoober 2015. a kuni 25. oktoober 2015. a;
2) talvevaheaeg 23. detsember 2015. a kuni 10. jaanuar 2016. a;
3) kevadvaheaeg 19. märts 2016. a kuni 27. märts 2016. a;
4) suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 4. juuni 2016. a kuni 31. august 2016. a.

Alus: https://www.riigiteataja.ee/akt/119112014006

Õigusaktid  
 
  Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise kord
  Üldhariduskoolide õpilaste sõidu kompenseerimine
  Haridusalased õigusaktid

Haridusasutuste tasud  
 
  Arveldamise viisid
  Toidurahad
  Osalustasud

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee