Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Lasteaiad, koolid  
 
  Kiiu Kiigepõnni Lasteaed
  Kolga Lasteaed
  Kuusalu Lasteaed Jussike
  Vihasoo Lasteaed-Algkool
  Kolga Kool
  Kuusalu Keskkool
  Kuusalu Kunstide Kool
  Lasteaedade E-järjekord

Õpilasliinid  
 
  Õpilasliinid

LASTEAEDADE E-JÄRJEKORD

Elektrooniline lasteaia järjekord: http://soft.sepeks.ee/kuusalu/

Lasteaiakoha taotlemise avaldus esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohasel blanketil. Avaldus esitatakse lasteaeda (e-postiga, maapostiga või kohapeal) või täidetakse vallavalitsuse registripidaja juures.

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

Lasteaiakoha saajate (ka kohata jääjate) informeerimine toimub igal aastal 1. märtsist kuni 31. maini. Lapsed, kes saavad lasteaiakoha, eemaldatakse järjekorraregistrist lapsevanema poolt jaatava vastuse andmisel.

Lasteaedade järjekorra kasutusjuhend

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lasteaiakoha taotlemise avaldus DOC ja PDF

Õigusaktid  
 
  Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise kord
  Üldhariduskoolide õpilaste sõidu kompenseerimine
  Haridusalased õigusaktid

Haridusasutuste tasud  
 
  Arveldamise viisid
  Toidurahad
  Osalustasud

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee