Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Lasteaiad, koolid  
 
  Kiiu Kiigepõnni Lasteaed
  Kolga Lasteaed
  Kuusalu Lasteaed Jussike
  Vihasoo Lasteaed-Algkool
  Kolga Kool
  Kuusalu Keskkool
  Kuusalu Kunstide Kool
  Lasteaedade E-järjekord

Õpilasliinid  
 
  Õpilasliinid

HARIDUSALASED ÕIGUSAKTID

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava 2015-2020 kinnitamine
Lisa Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava 2015-2020

Kuusalu Vallavolikogu 30.04.2014 määrus nr 16
"Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord"
Avaldamismärge: RT IV, 10.05.2014, 32

Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2011 määrus nr 5
"Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine Kuusalu vallas"
Avaldamismärge: RT IV, 05.03.2014, 58

Kuusalu Vallavolikogu 28.01.2015 määrus nr 3
"Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused"
Avaldamismärge: RT IV, 30.01.2015, 34

Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määrus nr 30
"Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord"
Avaldamismärge: RT IV, 25.10.2012, 78

Kuusalu Vallavalitsuse 03.09.2009 määrus nr 12
"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"
Avaldamismärge: RT IV, 31.10.2012, 34

Kuusalu Vallavalitsuse 31.03.2011 määrus nr 9
"Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord"
Avaldamismärge: RT IV, 04.10.2012, 24

Kuusalu Vallavalitsuse 02.04.2015 määrus nr 2
"Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord"
Avaldamismärge: RT IV, 10.04.2015, 3

Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määrus nr 29
Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord
Avaldamismärge: RT IV, 28.04.2015, 14

Kolga Kool

Kuusalu Vallavalitsuse 20.11.2014 määrus nr 7
"Kolga Kooli arengukava aastateks 2014-2020 kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 28.11.2014, 54 määruse Lisa

Kuusalu Vallavalitsuse 20.02.2014 määrus nr 1
"Kolga Kooli põhimääruse kehtestamine"
Avaldamismärge: RT IV, 04.03.2014, 11

Kuusalu Vallavalitsuse 15.01.2009 määrus nr 1
"Õpilaste vastuvõtu kord Kolga Keskkooli"
Avaldamismärge: RT IV, 15.11.2012, 20

Kuusalu Kunstide Kool

Kuusalu Vallavolikogu 26.11.2014 määrus nr 29
"Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis"
Avaldamismärge: RT IV, 02.12.2014, 22

Kuusalu Vallavalitsuse 21.04.2011 määrus nr 11
"Kuusalu Kunstide Kooli arengukava aastateks 2011-2015 kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 03.11.2012, 13 määruse Lisa

Kuusalu Vallavolikogu 26.05.2010 määrus nr 11
"Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus"
Avaldamismärge: RT IV, 15.10.2012, 23

Kuusalu Vallavalitsuse 14.10.2010 määrus nr 10
"Kuusalu Kunstide Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ning kord"
Avaldamismärge: RT IV, 25.10.2012, 76

Vihasoo Lasteaed-Algkool

Kuusalu Vallavalitsuse 30.12.2014 määrus nr 10
"Vihasoo Lasteaia-Algkooli arengukava aastateks 2015-2018 kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 06.01.2015, 29,
Lisa Vihasoo Lasteaed-Algkooli arengukava 2015-2018

Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määrus nr 1
"Vihasoo Lasteaia-Algkooli põhimääruse kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 19.04.2013, 27

Kuusalu Keskkool

Kuusalu Vallavalitsuse 11.04.2013 määrus nr 4
"Kuusalu Keskkooli arengukava aastateks 2014-2020 kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 18.04.2013, 18 määruse Lisa

Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määrus nr 2
"Kuusalu Keskkooli põhimääruse kehtestamine"
Avaldamismärge: RT IV, 04.10.2012, 25

Kuusalu Vallavalitsuse 01.02.2007 määrus nr 3
"Õpilaste vastuvõtu kord Kuusalu Keskkooli"
Avaldamismärge: RT IV, 13.11.2012, 9

Kiiu Kiigepõnni Lasteaed
Kuusalu Vallavalitsuse 28.04.2011 määrus nr 12
"Kiiu Kiigepõnni Lasteaia põhimääruse kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 20.06.2014, 5

Kolga Lasteaed

Kuusalu Vallavolikogu 06.10.2010 määrus nr 17
"Kolga Lasteaia arengukava kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 21.12.2012, 15

Kuusalu Vallavalitsuse 02.06.2011 määrus nr 12
"Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 21.12.2012, 15

Kuusalu Lasteaed Jussike:

Kuusalu Vallavalitsuse 31.01.2013 määrus nr 1
"Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2013-2016 kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 12.02.2013, 18 määruse nr 1 Lisa

Kuusalu Vallavalitsuse 28.04.2011 määrus nr 12
"Kuusalu Lasteaia Jussike põhimääruse kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 24.05.2013, 10

Kuusalu Vallavalitsuse 08.04.2010 määrus nr 5
"Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu põhimääruse kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 27.08.2013, 36

Hoolekogu koosseis 2014/2014 õppeaastal

Õigusaktid  
 
  Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise kord
  Üldhariduskoolide õpilaste sõidu kompenseerimine
  Haridusalased õigusaktid

Haridusasutuste tasud  
 
  Arveldamise viisid
  Toidurahad
  Osalustasud

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee