Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Lasteaiad, koolid  
 
  Kiiu Kiigepõnni Lasteaed
  Kolga Lasteaed
  Kuusalu Lasteaed Jussike
  Vihasoo Lasteaed-Algkool
  Kolga Kool
  Kuusalu Keskkool
  Kuusalu Kunstide Kool
  Lasteaedade E-järjekord

Õpilasliinid  
 
  Õpilasliinid

ÜLDHARIDUSKOOLI ÕPILASELE SÕIDUKOMPENSATSIOONI TAOTLEMISE KORD

Kord sätestab õpilaste sõidu kompenseerimise korra Kuusalu vallas. Käesoleva korra alusel võib sõidukompensatsiooni taotleda rahvastikuregistrisse Kuusalu valla aadressiga kantud üldhariduskooli õpilane või lapsevanem.

Sõidukompensatsiooni saamiseks esitab õpilane või lapsevanem Kuusalu Vallavalitsusele vormikohase avalduse. Avalduse vormi on kinnitanud vallavalitsus.

Kuusalu Vallavalitsuse 27. augusti 2015 korraldus nr 542 "Üldhariduskoolide õpilaste sõidukompensatsiooni taotluse vormi kinnitamine"

Uus Üldhariduskooli õpilase sõidukompensatsiooni taotlus (Word DOC, 65KB), E-vorm

Vaata lisaks:

Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2015 nr 11
"Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas"
Avaldamismärge: RT IV, 02.06.2015, 8

Õigusaktid  
 
  Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise kord
  Üldhariduskoolide õpilaste sõidu kompenseerimine
  Haridusalased õigusaktid

Haridusasutuste tasud  
 
  Arveldamise viisid
  Toidurahad
  Osalustasud

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee