Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 29.05.2008

29. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.15, oli päevakorras 57 punkti.

Üksteist korraldust anti ühekordse sotsiaaltoetuse ja üksteist korraldust tervisetoetuse määramiseks.

Detailplaneering algatati Kalme küla Kalmeveski, Kolgaküla küla Vainu, Kuusalu küla Kiigske ja Pärispea küla Kalda kinnistutel. Vastu võeti Andineeme küla Tamme, Soo tee ja Ojaääre, Valkla küla Jõekalda ning Teenurga kinnistute detailplaneering.

Ehitusload väljastati Soorinna küla Soone, Sõitme küla Rannakaare tee 19 ja Mäepea küla Lõuna tee 5 kinnistutele üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

Kaks korraldust anti kinnistu jagamiseks ning üks korraldus vaba metsamaa erastamiseks.

Moodustati Kuusalu Vallavalitsuse planeeringute komisjon.

Luba anti MTÜle Kahala Järve Külade Seltsile suvepäeva korraldamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 05.06.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee