Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu istung toimub reedel, 27. juunil 2008 kell 17.30 Kolgaküla Rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 03.11.2005 otsuse nr 8 „Kohaliku omavalitsuse esindajate nimetamine Eesti Maavalitsuste Liidu volikogusse” muutmine
2. Kuusalu Vallavolikogu 03.11.2005 otsuse nr 7 „Kohaliku omavalitsusüksuse esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse” muutmine
3. Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2004 otsuse nr 42 „Mittetulundusühingus „Harjumaa Ühistranspordikeksus” osalemine” muutmine
4. Riigihanke avatud hankemenetluse korraldamine Kuusalu valla koolibussi liinidele vedaja leidmiseks
5. Loksa Vallavolikogu 20.02.2003 otsuse nr 6 „Peremehetute ehitiste hõivamine” osaline tühistamine
6. Vallavara tasuta võõrandamine (vundamendiplokid)
7. Vallavara tasuta võõrandamine (Leesi kalmistu)
8. Kuusalu valla 2008. aasta I lisaeelarve kinnitamine – I lugemine
9. Kuusalu valla 2007. majandusaasta aruande kinnitamine
10. Revisjonikomisjoni jäätmejaama rajamise teemalise revisjoni tulemuste kinnitamine
11. Kuusalu Vallavolikogu 21.06.06 otsuse nr 35 „Raha eraldamine jäätmejaama rajamiseks Kiiu -Kuusalu piirkonda” muutmine
12. Kuusalu valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008 – 2019 kinnitamine
13. Vihasoo Lasteaia-Algkooli arengukava kinnitamine
14. Kuusalu Vallavolikogu 31.10.2007 määruse nr 16 „Kuusalu Raamatukogu põhimääruse kinnitamine” muutmine
15. Kuusalu Vallavalitsusele volituste andmine Kuusalu valla omandis olevale Sadama kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks
16. Osalemine MTÜ Lääne Harju Kalandusühingus
17. Kuusalu küla Veesilma maaüksusele kalakasvatuse hoonete teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
18. Saunja küla Noorendiku maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
19. Saunja küla Avaruse maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
20. Salmistu küla Välja kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
21. Pärispea küla Jaagu-Peetri kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
22. Salmistu küla Raja I ja Ojakivi kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
23. InformatsioonidTõnu Tamm
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 18.06.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee