Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kolgaküla Traktorite ja Tööriistade Muuseumis esitleti raamatut „Kolgaküla”

15. juunil toimus Kolgaküla Traktorite ja Tööriistade Muuseumis Melika Kindeli koostatud raamatu „Kolgaküla” esitlus. Siia on koondatud Kolgaküla aja- ja kultuurilugu, varustatud rohke pildimaterjaliga. Raamat keskendub küla arengule 18. sajandist kaasajani välja. Antakse ülavaade talude kujunemisloost, ühistegevusest, tööelust, kultuuri- ja sporditegevusest jne.

Raamatu koostamise mõte tekkis Kolgaküla Seltsi esimehel Kunnar Vahtrasel paar aastat tagasi, et kokku koguda seni avaldamata uurimused jamälestused Kolgakülast ja selle inimestest. Kujundus-küljendus on tehtud Kiiust pärit Tiia Eikholmi poolt.

Selline põhjalikult ja väga oskuslikult koostatud ja raamat on eeskujuks kõikidele Kuusalu valla küladele.

Raamatut saab osta:
Kolgaküla Rahvamajast, Kiius vallamajast, Kolga Muuseumist, Kuusalu Raamatukogust, Viinistu muuseumist, Loksa Raamatukogust

Tutvu teiste Kuusalu vallaga seotud raamatutega siit.

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 02.07.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee