Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

1. augustist on avatud hajaasutuse veeprogrammi 2008. aasta taotlusvoor

Harju Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Keila, Kernu, Kiili, Kose, Kuusalu, Kõue, Nissi, Padise, Raasiku ja Viimsi vallas.
Programmi raames toetatakse järgmisi hooneteväliste joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades:

  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ja nende teenindamiseks vajalike veetrasside ehitamine ning renoveerimine;
  • olemasolevatest kaevudest uute trasside ehitamine või olemasoleva trassi renoveerimine;
  • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
  • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
  • vee kvaliteedi analüüs.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine.
Toetuse piirsummaks ühe majapidamise puhul on 100 000 krooni ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 1/3 kogu projekti maksumusest.

Informatsiooni hajaasustuse veeprogrammi kohta ja taotlusvormid leiab Harju Maavalitsuse www.harju.ee/?id=11173 ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse www.eas.ee/?id=4115 kodulehekülgedelt.

Taotluste vastuvõtmise viimaseks tähtajaks vallavalitsuses on 15. september 2008.

Hajaasustuse veeprogrammi kontaktisikuks vallas on ….
Hajaasustuse veeprogrammi maakondlikeks kontaktisikuteks on : Jüri Muru, Harju Maavalitsuse arenguosakonna juhataja asetäitja, telefon 6118 780, e-post jyri.muru@mv.harju.ee ja Henn Vaher, Harju Maavalitsuse arenguosakonna transporditalituse juhataja, telefon 6118 782, e-post henn.vaher@mv.harju.ee
Programmi tutvustav infopäev toimub 5. augustil 2008 kell 14:00 Raasiku Vallavalitsuses Tallinna mnt. 24, Aruküla.

Lisainformatsioon:
Keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa -
janne.kallakmaa@kuusalu.ee 606 6391; 5210634

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 25.07.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee