Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Konkurss koolibussi liinidele vedaja leidmiseks

Kuusalu Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankemenetlusega riigihankele „Koolibussi liinidele vedaja leidmine“, mille eesmärgiks on leida Kuusalu valla koolibussiliinidele avaliku veoteenuse osutaja, perioodiks 01.09.2008 kuni 03.06.2011.

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev: 14.08.2008 kell 16:00. Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg on 15.08.2008 12:00.

Pakkumuste avamise aeg: 15.08.2008 12:05. Pakkumuste avamise koht: Kuusalu Vallavalitsus

Pakkumusi võrreldakse ja hinnatakse osade kaupa eraldi. Ühe osa hindamistulemused ei mõjuta teiste osade hindamistulemusi. Iga osa raames sõlmitakse eraldi hankeleping.

OSA NR 1 - ÕPILASLIIN NR 1
HOMMIKUL: Kiiu-Kivisilla-Kodasoo-Kaberla rist-Haavakannu-Lamme-Valkla kivi-
Kiiu-side- Kuusalu KK
ÕHTUL: Kuusalu KK- Kiiu side-Kiiu-Kivisilla-Kodasoo-Kaberla rist-Haavakannu-Lamme-Valkla kivi-Kiiu side.

Liini pikkus 39 km, millest kõik on mustkattega tee.
Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil.
Bussi istekohtade arv minimaalselt 40
Hommik: Väljumisaeg orienteeruvalt kell 7.10 ja lõpp-punk Kuusalu KK kell 7.45
Õhtu: Väljumisaeg E:T:K:N kell 15,45 ja R 14.45

OSA NR 2 - ÕPILASLIIN NR 2
HOMMIKUL: Kiiu mõis-Kivisilla-Kodasoo rist- Saunja vaksik- Sõrena- Maanteerist- Külmaallika- Kiiu side-Kuusalu KK.
ÕHTUL: Kuusalu KK- Kiiu mõis- Kivisilla- Kodasoo rist- Saunja, Vaksik- Sõrena- Maanteerist- Külmaallika.

Liini pikkus 42 km, sellest mustkattega osa 26 km ja kruuskattega osa 16 km.
Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil.
Bussi istekohtade arv minimaalselt 18
Hommik: Väljumisaeg orienteeruvalt kell 7.00 ja lõpp-punk Kuusalu KK kell 7.45
Õhtu: Väljumisaeg E:T:K:N kell 15,45 ja R 14.45

OSA NR 3 - ÕPILASLIIN NR 3
HOMMIKUL: Valkla-Salmistu rist-Allika-Kuusalu KK.
ÕHTUL: Kuusalu KK-Allika-Salmistu rist-Valkla.

Liini pikkus 9 km, millest kõik on mustkattega tee .
Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil.
Bussi istekohtade arv minimaalselt 21
Hommik: Väljumisaeg orienteeruvalt kell 7.20 ja lõpp-punk Kuusalu KK kell 7.45
Õhtu: Väljumisaeg E:T:K:N kell 15,45 ja R 14.45

OSA NR 4 - ÕPILASLIIN NR 4
HOMMIKUL: Valgejõe-Kemba-Loksa tee-Sigula-Hirvli Kursi rist-Kursi rist-Kahala Liiva-Soorinna-Kupu rist-Kuusalu KK-Kupu rist-Kahala Liiva-Soorinna-Muuksi
rist-Tsitre-Muuksi rist-Uuri-KolgaKK
ÕHTUL: Kuusalu KK-Kupu rist-Soorinna-Kahala Liiva-Kursi rist-Hirvli-Kursi rist-Sigula-Mustametsa-Männiku rist-Kolga KK-Uuri-Muuksi rist-Tsitre-
Muuksi rist-Soorinna-Kahala Liiva-Kursi rist-Hirvli Kursi rist-Sigula-Loksa tee-Kemba-Valgejõe.


Liini pikkus 110 km, sellest mustkattega osa 103 km ja kruuskattega osa 7 km.
Hommikune ja õhtune on erineva pikkusega kuid vedu toimub samal marsruudil.
Bussi istekohtade arv minimaalselt 40
Hommik: Väljumisaeg orienteeruvalt kell 7.00 ja lõpp-punk Kuusalu KK kell 7.45,
Kuusalu KK juurest orienteeruvalt kell 8.00 ja lõpp-punkt Kolga KK kell 8.45
Õhtu: Väljumisaeg E:T:K:N kuusalu KK kell 15,45 ja Kolga KK kell 16.00 ja Kuusalu KK R 14.45 ja Kolga KK kell 15.00

OSA NR 5 - ÕPILASLIIN NR 5
HOMMIKUL: Tammispea-Vihasoo rist-Kasispea-Loksa BJ-Kasispea-Vihasoo rist-Tammispea-Vihasoo kool-Kotka-Kõnnu tee-Kõnnu mõis-Kemba-Loksa tee rist-
Männiku rist- Kolga KK
ÕHTUL: Vihasoo kool-Tammispea-Vihasoo rist-Kasispea-Loksa BJ-Kotka-Vihasoo kool-Vatku-Tõugu-Joaveski-Nõmmeveski-Nõmmeveski rist-Vanaküla-
Valgejõe-Kemba-Loksa te rist-Ulliallika-Kolga KK-Ulliallika-Loksa tee rist-Kemba rist-Kõnnu mõis-Kõnnu tee-Kolgaküla-Kotka-Loksa BJ.

Liini pikkus 132 km, sellest mustkattega osa 112 km ja kruuskattega osa 20 km.
Hommikune ja õhtune on erineva pikkusega ja vedu toimub erinevatel marsruutidel.
Bussi istekohtade arv minimaalselt 40
Hommik: Väljumisaeg orienteeruvalt kell 7.45 ja vahepeatus Vihasoo kool kell 8.20 ja lõpp-punkt Kolga KK kell 8.45
Õhtu: Väljumisaeg E:T:K:N Vihassoo kool kell 14,30 ja R 13,30 Väljumisaeg E:T:K:N Loksa BJ kell 15.00 ja R kell 14.00
Väljumisaeg E:T:K:N Kolga KK kell 16.00 ja R kell 15.00

OSA NR 6 - ÕPILASLIIN NR 6
HOMMIKUL: Kõnnu tee-Kolgaküla-Parksi rist-Parksi-Nõmmeveski rist-Vanaküla-Valgejõe-Vanaküla-Nõmmeveski rist-Nõmmeveski-Joaveski-Tõugu-Vatku-
Vihasoo kool-Vihasoo rist-Kotka-Loksa BJ.
ÕHTUL: Loksa BJ-Kasispea-Vihasoo kool-Tammispea-Vihasoo kool-Kotka-Kolgaküla-Kõnnu tee-Ulliallika-Kolga KK-Pudisoo rist-Pedaspea-Kolga Aabla-Kiiu
Aabla-Leesi-Tapurla rist-Virve rist-Hara side-Lohja-Loksa BJ.

Liini pikkus 113 km, sellest mustkattega osa 97 km ja kruuskattega osa 16 km.
Hommikune ja õhtune on erineva pikkusega ja vedu toimub erinevatel marsruutidel.
Bussi istekohtade arv minimaalselt 21
Hommik: Väljumisaeg orienteeruvalt kell 7.00, vahepeatus Vihasoo kool kell 7,50 ja lõpp-peatus Loksa BJ kell 8.00
Õhtu: Väljumisaeg E:T:K:N Loksa kell 15,00 ja R 14,00 Väljumisaeg E:T:K:N Vihasoo koo kell 15.20 ja R kell 14.20
Väljumisaeg E:T:K:N Kolga KK kell 16.00 ja R kell 15.00

OSA NR 7 - ÕPILASLIIN NR 7
HOMMIKUL: Loksa BJ-Lohja-Hara side-Tapurla – Juminda-Leesi- Tammistu- Leesi-Kiiu Aabla-Kolga Aabla-Pedaspea-Pudisoo rist-Kolga KK.

Liini pikkus 47 km, sellest mustkattega osa 47 km
Vedu toimub ainult hommikuti
Bussi istekohtade arv minimaalselt 21
Hommik: Väljumisaeg orienteeruvalt kell 7.45, lõpp-peatus Kolga KK kell 8.45

Lisainformatsioon:

Kuusalu Vallavalitsus
Tõnu Ammussaar Tel.: 53025456 Faks: 6066371 E-post: tonu.ammussaar@kuusalu.ee

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 28.07.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee