Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 07.08.2008

7. augusti vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 35 punkti.

Detailplaneering algatati Vanaküla küla Kaasiku-Eespere ja Saunja küla Väo kinnistutel. Projekteerimistingimused määrati Saunja küla Noorendiku kinnistule kahepereelamu ja abihoone, Kolga-Aabla küla Kopraoja kinnistule juurdesõidutee ja silla rekonstrueerimisprojekti ning Hara küla elektrivõrgu projekti koostamiseks.

Kolm korraldust anti kinnistu jagamiseks ning neli korraldust katastriüksuse nime muutmiseks.

Kinnitati küladele 2008. a. II poolaasta rahalised vahendid.

Kuusalu Keskkooli hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ehitustööde teostajaks tunnistati AS VISKARI.

Soorinna külavanemaks kinnitati Madis Praks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 13.08.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee