Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Üliõpilaste stipendiumi taotlusi saab esitada 19. septembrini

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja üliõpilastele makstava ühekordse stipendiumi taotlemise vooru. Taotluste esitamise tähtajaks on 19. september 2008.

Tähtaegseteks loetakse taotlused, mis on Kuusalu Vallavalitsusse jõudnud hiljemalt 19. septembril kella 14.00-ks või kannavad sama kuupäeva postitemplit.

Taotlused peavad vastama Kuusalu Vallavolikogu 28.11.2007 määruse nr 18 „Õppe- ja huvitegevuse tunnustamise kord Kuusalu vallas” tingimustele. Määrus ja stipendiumitaotluse vorm on saadaval vallavalitsuse kantseleis ja valla kodulehel.

Taotlused esitada aadressil: Kiiu mõis, Kiiu alevik 74604 Harjumaa, faks 6066371 või elektronpostiga: vallavalitsus@kuusalu.ee

Lisainformatsioon:
Kai Sinisalu, 606 6383

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 17.08.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee