Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. augustil 2008 kell 8.15 vallamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
2. Turbuneeme küla Ado-Peetri kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
3. Kuusalu aleviku Kalda tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
4. Hara küla Kulliküüne ja Aiaotsa kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
5. Andineeme küla Tamme, Soo tee ja Ojaääre kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
6. Kuusalu valla 2008. aasta I lisaeelarve kinnitamine
7. Kohalike avalike teenuste arendamise programmist Kuusalu Keskkooli kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimise taotluse omafinantseeringu kinnitus
8. Kuusalu valla jäätmekava koostamise algatamine
9. Kuusalu valla korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamine
10. Suurpea külas asuva Suurpea 53 korterelamu elektri toitekaabli peremehetuks tunnistamine
11. Haavakannu küla Keskuta maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
12. Kuusalu küla Paekalda maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
13. Pudisoo küla Oja maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
14. Informatsioonid
14.1 Nissan Almera väljavahetamine
14.2 Järelvalvemenetluse algatamine


Tõnu Tamm
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.08.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee