Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.08.2008


Võeti tagasi eelnõu Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.

Kehtestati detailplaneeringud:
Turbuneeme küla Ado-Peetri kinnistul;
Kuusalu aleviku Kalda 5 kinnistul;
Hara küla Külliküüne ja Ajaotsa kinnistutel;
Andineeme küla Tamme, Soo tee ja Ojaääre kinnistutel.

Kinnitati Kuusalu valla 2008. aasta I lisaeelarve.

Garanteeriti omafinantseering Kuusalu Keskkooli kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks 15% (1 243 591) ulatuses kogusummast.

Otsustati algatada Kuusalu valla jäätmekava muutmine.

Otsustati algatada Kuusalu valla korraldatud jäätmeveo konkurss ja moodustati korraldatud jäätmeveo konkursi ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks töörühm koosseisus: Tõnu Ammussaar - esimees, Janne Kallakmaa -sekretär, Herko Sunts, Priit Adler, Jaanus Hein - komisjoni liikmed.

Tunnistati peremehetuks ehitiseks Harju maakonnas Kuusalu vallas Suurpea külas Suurpea 53 korterelamut elektriga varustav toitekaabel.

Määrati elamu teenindamiseks vajalik katastriüksuse sihtotstarve:
Haavakannu küla Keskuta maaüksusele;
Kuusalu küla Paekalda maaüksusele;
Pudisoo küla Oja maaüksusele.

Kuulati vallavanem K.Märtsoni infot:
Nissan Almera väljavahetamise kohta;
Murtud Rukkilille Ühingule eraldatavate autode ülevõtmise kohta;
Kuusalu kalmistu teest;
Sõnumitooja osakute müügist;
jäätmejaama asukohast;
Kuusalu spordikompleksist.

Volikogu esimehe T.Tamme infot Harju maavanema järelvalvemenetluse kohta.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.08.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee