Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu liivamaardla KHM avalik väljapanek ja arutelu

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab OÜ-u Kiiu Soon poolt esitatud Kuusalu liivamaardla Kuusalu IV kaevandamise loa taotlustele algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
toimumisest.

Taotletav mäeeraldis asub Harjumaal Kuusalu vallas Rehatse külas, Kuusalu alevist 0,8 km edelas. Taotletav mäeeraldis kattub osaliselt katastriüksusega "Kolga metskonna maatükk nr 55" (35203:004:0174). Mäeeraldise pindalaks on 18,34 ha ning mäeeraldise teenindusmaaks 20,65 ha. Loa taotluse kohaselt on Kuusalu IV liivakarjääris ehitusliiva aktiivse tarbevaru suuruseks 2 642 tuh.m3, millest kaevandatav on 2 315 tuh.m3. Maavara saab kasutada ehitussegude valmistamiseks, betooni ja asfaltbetooni liivatäitena ja teedeehituses. Kuusalu IV mäeeraldisest ida pool on Kuusalu-Raudoja kohaliku tähtsusega tee, mille kaitsevöönd on 20 m tee telgjoonest. Mäeeraldisest lääne pool on Võllaskatku metsise püsielupaik (VID kood:1557602285). Taotletava Kuusalu IV mäeeraldise lõunapiir ühtib Kuusalu III liivakarjääri põhjapiiriga.

Tegevuse arendaja on Kiiu Soon OÜ, Kiiu sjk, Kuusalu vald, Harjumaa 74604 (kontaktisik on Jaak Fuchs, tel. 6072732). keskkonnamõju hindamist viib läbi Hendrikson&Ko OÜ Raekoja plats 8, Tartu, (kontaktisik: Riin Kutsar, tel. 5269962). KMH otsustaja ja järelevalvaja on Harjumaa keskkonnateenistus, Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn (kontaktisikud on Indrek Kirss, tel. 6744816, Ly Jalakas, tel. 674 4817).

KMH programmiga on võimalik tutvuda kuni 06. oktoobrini 2008.a. OÜ-u Hendrikson & Ko kontorites Tartus, Raekoja plats 8 ja Tallinnas, Pärnu mnt 30 ning internetiaadressil www.hendrikson.ee; Harjumaa Keskkonnateenistuses Tallinnas, Viljandi mnt 16 ning keskkonnateenistuse kodulehel www.envir.ee/harjumaa.

Keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab kuni 03.oktoobrini k.a. esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Harjumaa keskkonnateenistusse, aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, faksile 6744801, e-postile: indrek.kirss@harju.envir.ee või ly.jalakas@harju.envir.ee.

Programmi kohta lisainformatsiooni saab küsida OÜ-u Hendrikson & Ko kontaktisikult Riin Kutsar`ilt (52 699 62).

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 06. oktoobril 2008.a. kell16:00 Kuusalu Vallavalitsuse saalis, Kiiu Mõis, 74604 Kuusalu vald.

Lisainformatsioon:

Janne Kallakmaa
Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist
606 6391
janne.kallakmaa@kuusalu.ee

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 11.09.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee