Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Loksa linn teeb Kuusalu vallale ühinemisettepaneku

Eile toimunud volikogu istungil otsustas Loksa linnavolikogu teha Kuusalu vallavolikogule ettepaneku algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga muuta kahe omavalitsuse piire või moodustada Kuusalu valla ja Loksa linna baasil üks omavalitsus, kirjutab Postimees.ee

Linnavolikogu otsuse eesmärgiks on teha Kuusalu vallale õigusaktides ettenähtud tingimustel ettepanek kahe omavalitsusüksuse ühinemiseks üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks või Kuusalu valla piiride muutmiseks, eesmärgiga moodustada Loksa linnast ja 19st praegu Kuusalu valla koosseisu kuuluvast endise Loksa valla külast Loksa vald.

Riigikogu 2004. aastal vastuvõetud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eesmärk on soodustada üksuste ühinemist ja territooriumi haldusjaotuse korrastamist, millega kaasneb haldussuutlikkuse tõus, pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine ning koostöövõime arenemine.

«Haldusreformi käsitleva valitsuse määruse eelnõu kohaselt kuulusid 2004. aastal algselt ühte ühinemispiirkonda Loksa linn ja Loksa vald. Alles pärast Kuusalu valla ja Loksa valla vallavanemate ühisavaldust lülitati ühinemispiirkonda kolmandaks ka Kuusalu vald,» selgitas Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina.

«Mis puudutab aga alternatiivina esitatud piiride muutmise ettepanekut, siis sarnase otsuse on Kuusalu vallavolikogu ise juba 2001. aastal vastu võtnud,» lisas Heina.

«Ühinemine või piiride muutmine võimaldaks parema ja kiirema kogu piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu, mis tagaks kohaliku omavalitsuse üksuse jätkusuutliku tegevuse ning võimekuse osaleda nii riigi- ja maakonnatasandilistes ühisprojektides kui ka välisabi taotlejana.»

«Pärast tollase regionaalministri Jaan Õunapuu soovimatust kuulata ära vallaelanike soove ning Loksa valla ja Kuusalu valla kiirkorras ühendamist 2005. aastal on üks osa endisest Loksa vallast muutunud Kuusalu valla ääremaaks, mille elanike tegelikuks elukeskuseks on jäänud Loksa linn,» lisas volikogu esimees Rein Heina.

Vaata lisaks:
http://www.postimees.ee/?id=33789

Autor: Postimees
Kuupäev: 16.09.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee