Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Männi-Tülli, Metsa-Annukse ning Taga-Annukse KSH programm

Valminud on Harjumaa Kuusalu valla Salmistu küla Männi-Tülli, Metsa-Annukse ning Taga-Annukse maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Salmistu küla Männi-Tülli (35201:002:1714), Metsa-Annukse (35201:002:0824) ja Taga-Annukse maaüksuste jagamise ja ehitusõiguse määramise detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ühepereelamute rajamiseks. Lisaks soovitakse rajada vajalikud juurdepääsuteed ja kommunikatsioonid ning ühiskondlikus kasutuses hooned ja rajatised nagu lasteaed ja mänguväljak. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju.

Detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Kuusalu Vallavalitsuse 7. veebruari 2008.a. korraldusega nr 89. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on Kuusalu Vallavalitsus (kontaktisik: Janne Kallakmaa; aadress: Kiiu mõis, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald; tel. 6066391; e-post: janne.kallakmaa@kuusalu.ee) ja detailplaneeringu koostajaks on Arhitektuuribüroo Hoerdel OÜ (kontaktisik: Anu Vaarpuu; aadress: Akadeemia tee 19, 12618 Tallinn; e-post: anu@hoerdel.ee). Detailplaneeringu kestestaja on Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu strateegilist keskkonnamõju hindamist viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) (kontaktisik: Pille Antons; aadress: Lai 31, Tallinn 10133; tel. 6117693; e-post: pille@environment.ee).

KSH programmi eelnõu ja detailplaneeringu lähteülesandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 24.09 - 08.10.2008 Kuusalu Vallavalitsuses (Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning ELLE OÜ kontoris (Lai 31, Tallinn).

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH programmi kohta esitada kuni 08. oktoobrini 2008 ELLE OÜ-le posti (ELLE OÜ, Lai 31, Tallinn 10133) või e-posti (pille@environment.ee) teel.

KSH programmi avalik arutelu toimub 8. oktoobril 2008 algusega kell 16.00 Kuusalu Vallamaja saalis (Kiiu Mõis, Kuusalu vald).

Vaata lisaks:

Männi-Tülli, Metsa-Annukse ning Taga-Annukse maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm (Adobe PDF, 1,92 MB)

Autor: Janne Kallakmaa
Kuupäev: 23.09.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee