Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 01. oktoobril 2008 kell 8.15 vallamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneeringu osalise kehtestamise otsustamine
2. Saunja küla Sireli maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
3. Juminda küla Pumbamaja kinnistu munitsipaalomandisse taotlemine
4. Kuusalu Vallavolikogu 31.03.2005 a määruse nr 13„Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri” muutmine
5. Kuusalu Vallavolikogu 25.08.2005 a määruse nr 20 „Jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine” muutmine
6. Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2006 a määruse nr 10 „Kuusalu korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade kehtestamine” muutmine
7. Kuusalu valla jäätmejaama asukoha valik
8. Kuusalu Vallavolikogu 21.06.06 a otsuse nr 35 „Raha eraldamine jäätmejaama rajamiseks Kiiu-Kuusalu piirkonda” muutmine
9. A. Paomehe arupärimisele vastamine
10. Loa andmine Kuusalu Vallavalitsuse ja MTÜ Kolgaküla Selts vahelise lepingu sõlmimiseks
11. Informatsioonid
11.1 Kuusalu Spordikompleks
11.2 Loksa linna ühinemisettepanek

Aleksander Ardel
Volikogu aseesimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 24.09.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee