Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 01.10.2008


Kehtestati osaliselt Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneering.

Määrati elamu teenindamiseks vajalik katastriüksuse sihtotstarve Saunja küla Sireli maaüksusele.

Taotleti munitsipaalomandisse Kuusalu vallas Juminda külas asuv Pumbamaja kinnistu.

Muudeti:
Kuusalu Vallavolikogu 31.03.2005 määrust nr 13 "Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri";
Kuusalu Vallavolikogu 25.08.2005 määrust nr 20 "Jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine";
Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2006 määrust nr 10 "Kuusalu korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade kehtestamine".

Valiti Kuusalu valla jäätmejaama asukohaks Kiiu aleviku Tamme kinnistu.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 21.06.2006 otsuse nr 35 "Raha eraldamine jäätmejaama rajamiskes" punkt 2.

Vastati A.Paomehe arupärimisele.

Vallavalitsus võttis tagasi eelnõu "Loa andmine Kuusalu Vallavalitsuse ja MTÜ Kolgaküla Selts vahelise lepingu sõlmimiseks".

Kuulati vallavanem Kalmer Märtsoni infot Kuusalu Spordikompleksi haldamise kohta.

Otsustati arutada volikogu komisjonides Loksa linnaga ühinemise läbirääkimise algatamist.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 03.10.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee