Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 02.10.2008

2. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 13.15, oli päevakorras 46 punkti.

Detailplaneering algatati Salmistu küla Kivikotka kinnistul. Vastu võeti Sõitme küla Reimiku II maaüksusest moodustatud kinnistute ja Turbuneeme küla Aksli kinnistu detailplaneering.

Kasutusluba väljastati Kolga-Aabla küla Ale kinnistu üksikelamule.

Üks korraldus anti kinnistu jagamiseks, üks õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamiseks ning kompensatsiooni määramiseks ja üks korraldus õiguvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

Luba anti MTÜle Aktiivikeskus orienteerumisvõistluse korraldamiseks.

Kuusalu Vallavalitsuse tänukiri anti kolmele kodanikule kohusetundliku töö eest.

Turbuneeme külavanem vabastati isikliku avalduse alusel külavanema ülesannetest.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 09.10.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee