Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 09.10.2008

9. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 25 punkti.

Detailplaneering algatati Andineeme küla Päevaliblika ja Hara küla Haagi ning Kaldaveere kinnistutel. Vastu võeti Loksa küla Vaseveski kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimused määrati Sõitme küla Uus-Puugi kinnistule üksikelamu ja Soorinna külla bussiootepaviljoni projekteerimiseks.

Ehitusluba väljastati Saunja küla Avaruse kinnistule üksikelamu ja sauna ehitamiseks.

Kolm korraldust anti kinnistu jagamiseks ja kaks korraldust õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamiseks ning kompensatsiooni määramiseks.

Anti korraldus põhivara inventuuri kinnitamiseks ja mahakandmiseks.

Moodustati ajutine komisjon Kuusalu Keskkooli Spordihoone hoone vastuvõtmiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 15.10.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee