Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 16.10.2008

16. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.30, oli päevakorras 24 punkti.

Detailplaneering algatati Uuri küla Sepa kinnistul. Vastu võeti Kiiu aleviku Aia II kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimused määrati Hara küla Altrünga kinnistule üksikelamu ja abihoonete rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks.

Ehitusload väljastati Salmistu küla Uuetoa tee 36 kinnistule üksikelamu ja sauna ning Mäepea küla Põhja tee 14 kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Kolm korraldust anti kinnistu jagamiseks ning üks piiride ja pindalade muutmiseks.

Üks korraldus anti hooldusele paigutamiseks ja üks toidutoetuse määramiseks.

Rahastati hajaasustuse veeprogrammi taotlused.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 22.10.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee