Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istugile


Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. oktoobril 2008 kell 8.15 vallamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Andineeme küla EKE Puhkekodu ja Mereranna I kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
2. Põhja küla Kadaka 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Pärispea küla Vahe-Kulli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
4. Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise algatamisega nõustumine
5. Kuusalu valla korraldatud jäätmeveopiirkonna kehtestamine
6. Kuusalu Vallavolikogu 27.01.2005 otsuse nr 4 „Kuusalu ja Loksa valla ühise korraldatud
jäätmeveopiirkonna kehtestamine” kehtetuks tunnistamine
7. Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määruse nr 44 „Kuusalu Lasteaed Jussike põhimääruse kinnitamine“ muutmine
8. Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määruse nr 45 „Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ muutmine
9. Audiitori määramine
10. Põhivara mahakandmine
11. Loa andmine Kuusalu Vallavalitsuse ja MTÜ Kolgaküla Selts vahelise lepingu sõlmimiseks
12. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määrusega nr 7 kinnitatud Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025 muutmise algatamine
13. Kuusalu Vallavolikogu 20.02.2008 määruse nr 5 ”Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava tasu ning maksmise korra kehtestamine” muutmine
14. Hankemenetluse korraldamine Kiiu aleviku lasteaia projekteerija leidmiseks
15. Varaliste kohustuste võtmine
16. Kuusalu Keskkooli hoone kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti tulemusena loodud vara säilimise garantii
17. Enn Kirsmani arupärimisele vastamine
18. Info


Tõnu Tamm
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 24.10.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee