Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

ÕSMAAP-i keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Õhutõrja ja suurtükiväe laskmisvõimaluste ning mereväe väljaõppe läbiviimiseks võimalike asukohtade selgitamise keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine.
ÕSMAAP-i tööversiooni ning KSH aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 20.10-18.11.2008 Kaitseministeeriumi kodulehel www.kmin.ee - alajaotus: kaitseinvesteeringud - ehitus, kinnisvara- ja keskkonnaalased tegevused - ÕSMAAP ning tööpäeviti Kaitseministeeriumi valvelauas (Sakala 1, Tallinn). Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta saab kirjalikult esitada kuni 18.11.2008 keskkonnamõjuhindajale ja Kaitseministeeriumile.
KSH aruande avalik arutelu toimub 19.11.2008 kell 14.00 Kaitseministeeriumi suures
saalis (sissepääsuks on vajalik fotoga isikut tõendav dokument). eelnevalt 11.11.08
kell 14.00 tõimub ÕSMAAP-i ja KSH aruande tutvustamine Hiiumaal Kõrgessaare Vaba Aja
Keskuses (Tööstuse 25, Kõrgessaare) ning 13. novembril kell 15.00 Karepa rahvamajas
Vihula vallas.
Vaata lisaks:

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 28.10.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee