Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 30.10.2008

30. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 32 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Virve küla Augu kinnistule üksikelamu, Vihasoo küla Efteri kinnistule tootmishoone ja Allika küla Seafarmi tootmishoone rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks.

Ehitusload väljastati Tammispea küla Kuusiku 2 kinnistule üksikelamu ja Suurpea küla Külaotsa kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

Üks korraldus anti õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks ja üks vaba põllumajandusmaa erastamiseks.

Kinnitati Kolga Lasteaia hoolekogu ja Kuusalu Keskkooli hoolekogu koosseis.

Üks korraldus anti sotsiaaltoetuse, üks toidutoetuse ja üks korraldus lapsehoiutoetuse määramiseks.

Turbuneeme külavanemaks kinnitati Aivo Janter.

Kinnitati talvise lumetõrjetööde teostajad piirkondade lõikes.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 06.11.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee