Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 06.11.2008

6. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.45, oli päevakorras 26 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Muuksi küla Toomani kinnistule üksikelamu laiendamiseks ja abihoonete rekonstrueerimiseks ning Pedaspea küla Tammeka-2 kinnistule abihoone lammutamiseks ja suvila projekteerimiseks.

Ehitusload väljastati Kiiu aleviku Kiiu 45-4 korteri rekonstrueerimiseks ja Salmistu küla tarbeveevõrgu ehitamiseks.

Üks korraldus anti kinnistu jagamiseks ning üks õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamiseks ning kopensatsiooni määramiseks.

Raha eraldati MTÜle Kolgaküla Selts ETV saate "Rahvas peab pidu" salvestamisel taidlejate toitlustamiseks ja MTÜle Suurpea Küla Selts veetrassi ehitamiseks.

Üks korraldus anti hooldusele paigutamiseks, üks kriisitoetuse ja üks korraldus vältimatu abi toetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu Lasteaias Jussike ruumides töötava beebikooli osalustasu alates 01.01.2009.

Suurpea külavanemaks kinnitati Õie Kivi.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 12.11.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee