Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 20.11.2008

20. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.00, oli päevakorras 37 punkti.

Vastu võeti Mustametsa küla Jõe kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimused määrati Tapurla küla Luite kinnistule, Tammispea küla Toomarahva ning Kuusalu küla Kase kinnistutele üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Ehitusload väljastati Hara küla Altrünga kinnistule, Kuusalu aleviku Männi tn 5 ning Kuusalu küla Sillanurme tee 4 kinnistutele üksikelamu ehitamiseks ja laiendamiseks.

Raha eraldati reservfondist valla teede ja tänavate korrashoiu ning rahandusteenistuse eelarvesse.

Neli korraldust anti tervisetoetuse ja kolm korraldust ühekordse sotsiaaltoetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu Spordikeskuse hinnakirjad.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 27.11.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee