Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 26.11.2008


Kehtestati detailplaneeringud:
Kiiu aleviku Aia II maaüksusele ja selle lähialale;
Pedaspea küla Väike-Villemi, Nisumäe, Nisumäe I, Nisumäe II, Nisumäe III kinnistutele;
Sõitme küla Reimiku ja Roostiku maaüksustest moodustatud elamukruntidele;
Valkla küla Bruno ja Pauluse kinnistutele.

Määrati Saunja küla Püssi maaüksusele ja Aru külas moodustatud Arupere maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarve.

Toimus Kuusalu valla 2008. a II lisaeelarve I lugemine.

Kehtestati üldhariduskoolide õpilaste sõidu kompenseerimise kord Kuusalu vallas.

Ei võetud vastu otsust osalemiseks projektis "Ida-Harjumaa turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava".

Täiendati Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava.

Toimus Kuusalu valla põhimääruse muutmise I lugemine.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 27.11.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee