Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. detsembril 2008 kell 18.00 Kolga mõisa pubis

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Rannaääre kinnistu osas
2. Turbuneeme küla Aksli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine
4. Valkla küla Hallikmäe maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
5. Kuusalu valla 2008. aasta II lisaeelarve kinnitamine
6. Kuusalu valla 2009. aasta eelarve I lugemine
7. Maamaksumäära kehtestamine 2009. aastaks
8. Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine” muutmine - II lugemine
9. Kuusalu Vallavolikogu 27.03.2002 määruse nr 17 „Kuusalu valla sporditegevuse rahastamise korra kinnitamine” muutmine
10. Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määruse nr 47 „Kuusalu valla taidlusringide rahastamise kord” muutmine
11. OÜ Sõnumitooja osakute võõrandamine Raasiku vallale
12. Kuusalu Vallavalitsusele volituste andmine Kuusalu valla omandis olevale Sadama kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks
13. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 7 „Kuusalu valla arengukava aastateks 2007 – 2025 muutmine
14. Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2005 määruse nr 4 muutmine
15. Kuusalu tee 8 hoone rendile andmine
16. Revisjonikomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst

Tõnu Tamm
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 11.12.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee