Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 17.12.2008

Otsustati mitte vastu võtta otsust detailplaneeringu kehtestamise kohta Tsitre küla Mareena, Rannaääre ja Märdi kinnistute Rannaääre kinnistu osas.

Kehtestati detailplaneering Turbuneeme küla Aksli kinnistul.

Tunnistati kehtetuks Loksa Vallavolikogu 15.10.1998 otsus nr 12; 20.12.2001 otsus nr 66 ja Kuusalu Vallavolikogu 30.01.2003 otsus nr 5 detailplaneeringute algatamise kohta.

Määrati Valkla küla Hallikmäe maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarve.

Kinnitati Kuusalu valla 2008. a II lisaeelarve.

Toimus Kuusalu valla 2009. aasta eelarve I lugemine.

Kehtestati maamaksumäär 2009. aastaks.

Muudeti Kuusalu valla põhimäärust.

Muudeti Kuusalu valla sporditegevuse rahastamise korda ja taidlusringide rahastamise korda.

Võõrandati Raasiku vallale Kuusalu vallale kuuluvast OÜ Sõnumitooja osalusest 25 900 krooni väärtuses osa hinnaga 1 kroon.

Anti Kuusalu Vallavalitsusele volitused Kuusalu valla omandis olevale Sadama kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks.

Toimus Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025 muutmise I lugemine.

Otsustati saata II lugemisele eelnõu "Vallavara kasutusse andmine".

Kuulati revisjonikomisjoni esimees Herko Suntsi aruannet komisjoni tööst.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.12.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee