Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 18.12.2008

18. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.30, oli päevakorras 76 punkti.

Detailplaneering algatati Virve küla Tooma 5 kinnistul. Projekteerimistingimused määrati Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8 kinnistu politseimaja sotsiaalkeskuseks rekonstrueerimiseks, Andineeme küla Männimäe I, Pärispea küla Mardi-Jaani kinnistutele abihoonete ja üksikelamu projekteerimiseks.

Ehitusload väljastati Kuusalu katlamaja rekonstrueerimiseks, Andineeme küla Loo kinnistule ja Andineeme küla Saarma kinnistule üksikelamu rekonstrueerimiseks.

Üks korraldus anti õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamiseks ja kompensatsiooni määramiseks, üks õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks ning üks korraldus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimingute tähtaja pikendamiseks.

Raha eraldati MTÜle "Pohiranna" projekti "Koolivaheaja mängutuba" toetamiseks.

Seitse korraldust anti tervisetoetuse, neli ühekordse sotsiaaltoetuse ning seitse korraldust transporditoetuse määramiseks.

Kinnitati üldhariduskoolide õpilaste sõidukompensatsiooni taotluste vormid.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 29.12.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee