Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Keskkool korraldab UUE konkursi spordikeskuses puhvetipidaja leidmiseks

Idee: Pakkuda spordikeskuse külastajatele kerget tervislikku kehakinnitust ja janukustutust enne ja pärast sportimist

Mida pakume: üürile anda 50m2 pinda spordikeskuse fuajees. Olemas elekter, vesi, kanalisatsioon, väike abiruum ja puhvetimööbel koos nõudepesumasina ja kraanikausiga.

Tingimused:
1. Üürilevõtja kindlustab igapäevase puhveti lahtioleku ja piisava kaubaga varustatuse vähemalt kella 11.00st kuni 21.00ni
2. Üürilevõtja kindlustab toidu ja jookide tervisekaitsenõuetele vastavuse
3. Üürilevõtja vastutab oma töötajate pädevuse ja usaldusväärsuse eest
4. Üürilevõtja kinnitab oma põhimenüü kokkuleppel spordikeskuse juhatajaga
5. Alkoholi ja tubakatoodete müüki ei toimu
6. Üürileping sõlmitakse üheks aastaks
7.Üürilevõtja tagab oma üüripinna puhtuse ja korra
8. NB! Enampakkumine: palun märkida oma konkursil osalemise avaldusse omapoolne üürisumma ühes kuus, kui osutute väljavalituks.

Konkursil osalejatel palume saata oma võimaluste/tingimuste vabas vormis pakkumine (nägemus puhveti tööst), kontaktid, eelneva toitlustuskogemuse kirjeldus (kui on) ja üüripakkumine meiliaadressil kadri@kuusalu.edu.ee või postiaadressil Kuusalu Keskkooli Spordikeskus, Rihumägi, Kuusalu küla, Harjumaa, 74601 , märgusõna „Puhvet“

Konkursil osalemise lõpptähtaeg: 15.02.2008
Kontakt: Kadri Idavain, 6 024 383

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 14.01.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee