Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. jaanuaril 2009 kell 18.00 Kiiu mõisas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused
2. Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2005 määruse nr 4 „Kuusalu Vallavalitsuse struktuuri ja ametinimetuste, palgaastmete, palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamine” muutmine
3. Kuusalu Vallavolikogu 20.09.2005 määruse nr 21 „Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuut” muutmine
4. Kuusalu Vallavolikogu 28.11.2007 määruse nr 18 „Õppe-ja huvitegevuse tunnustamise kord Kuusalu vallas” muutmine
5. Kuusalu valla väljaastumine Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmest
6. Kuusalu valla 2009. aasta eelarve kinnitamine - II lugemine
7. Revisjonikomisjoni 2008. a revisjoni tulemuste kinnitamine
8. Volituste andmine vallavalitsusele avaliku kasutuse lepingute sõlmimiseks


Tõnu Tamm
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 22.01.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee