Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 28.01.2009

Kuulati EMOVL tegevjuhi O.Kasuri ülevaadet Eesti Maaomavalitsuste Liidu tööst.

Toimus Kuusalu valla 2009. aasta eelarve II lugemine ja Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise aluste I lugemine.

Muudeti Kuusalu Vallavalitsuse struktuuri ja ametinimetuste, palgaastmete, palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamise määrust.

Muudeti Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuuti.

Muudeti Õppe-ja huvitegevuse tunnustamise korda Kuusalu vallas.

Taotleti EMOLi volikogult Kuusalu valla 2009. a liikmemaksu vähendamist.

Kinnitati revisjonikomisjoni 2008. a revisjoni tulemused.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel sõlmida avaliku kasutamise lepingud tähtajaga 5 aastat Kuusalu valla ning MTÜ Muusa Kapriis, MTÜ Kiiu Veski, MTÜ Sigula Küla Ühendus ja MTÜ Sõitme Küla Selts vahel hoonete avalikuks kasutamiseks.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 02.02.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee