Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 12.02.2009

12. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 30 punkti.

Detailplaneering algatati Suurpea küla Päikeseloojangu, Mereranna, Rannaveere, Rannakalda ja Merekalda kinnistutel. Vastu võeti Salmistu küla Männi-Tülli detailplaneering.

Ehitusload väljastati Põhja küla Kadaka 5 kinnistule kolme puhkemaja ja kahe abihoone ehitamiseks ning Salmistu küla Laane 18 kinnistule üksikelamu ehitamiseks. Kasutusluba väljastati Kolga aleviku Eriku 4 kinnistu üksikelamule.

Viis korraldust anti kinnistu jagamiseks ja kaks maa ostueesõigusega erastamiseks.

Kuusalu Vallavalitsuse tänukiri anti Aili Kiigskele pühendunud ja kohusetundliku töö eest Kuusalu Keskkoolis.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 17.02.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee