Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. veebruaril 2009 kell 8.15 Kiiu mõisas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Loksa Vallavolikogu 10.03.2005 otsuse nr 11 „Omavalitsusüksuste ühinemisel moodustuva Kuusalu valla valimiskomisjoni moodustamine” muutmine
2. Saunja küla Mäe katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
3. Saunja küla Tamme katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
4. Vee-ettevõtja kinnitamine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
5. Kuusalu valla korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise avaliku konkursi pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamine, pakkumiste konkursitingimustele vastavaks tunnistamine ja pakkumiste edukaks tunnistamine
6. Kuusalu valla 2009. aasta eelarve kinnitamine – III lugemine
7. Kuusalu valla avaliku korra eeskirja kinnitamine
8. Revisjonikomisjoni 2009. aasta tööplaani kinnitamine
9. Kohalike avalike teenuste arendamise programmist Kiiu lasteaia ehitamiseks omafinantseeringu kinnitus
10. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 7 „Kuusalu valla arengukava aastateks 2007 – 2025” muutmine – I lugemine
11. Info
11.1 L. Laurendi ja T. Lepnurme kaebus
11.2 Rehatse maastikukaitsealast
11.3 Valdkondade strateegiad

Tõnu Tamm
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 18.02.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee