Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 19.02.2008

19. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.15, oli päevakorras 21 punkti.

Vastu võeti Turbuneeme küla Kaupluse kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused väljastati Valkla küla Tuuleveski kinnistule puurkaevu projekteerimiseks.

Kaks korraldust anti kinnistu jagamiseks, üks õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ning kopensatsiooni määramiseks, üks maa ostueesõigusega erastamiseks ning üks korraldus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

Määrati üks toetus vältimatu abi saamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 25.02.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee