Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 25.02.2009

Vabastati ennetähtaegselt Kuusalu valla valimiskomisjoni liikme kohustustest Maire Kivistu. Ennetähtaegselt komisjoni koosseisut tagasiastunud liikme asemel asub Merle Koppel.

Muudeti Saunja küla Mäe katastriüksuse ja Tamme katastriüksuse sihtotstarvet.

Kinnitati MTÜ Leesi Küla Selts vee-ettevõtjaks.

Tunnistati Kuusalu valla korraldatud jäätmeveoks ettevõtte leidmiseks korraldatud avaliku konkursi edukaks pakkumiseks Radix Hoolduse OÜ pakkumine.

Toimus Kuusalu valla 2009. aasta eelarve III lugemine.

Kinnitati revisjonikomisjoni 2009. a tööplaan.

Toimus kohalike avalike teenuste arendamise programmist Kiiu lasteaia ehitamiseks omafinantseeringu garanteerimise I lugemine.

Toimus Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025 muutmine I lugemine.

Kuulati infot L.Laurendi ja T.Lepnurme kaebuse kohta, Rehatse kaitsealast, arengukavade valdkondade strateegiatest, Muinsuskaitse korraldatavast üleriigilistest talgutest, Kuusalu Spordikeskuse täiendavast rahastamisest.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 26.02.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee