Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Projekteerimis- ja ehitushange Viinistu küla veevärgi ehitustööde teostamiseks

Kuusalu Vallavalitsus kutsub Teid osalema Kuusalu Vallavalitsuse poolt korraldatud ehitustööde hankemenetluses “Viinistu küla puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide rajamise ja ühenduste projekteerimine ning projekteeritud puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide ja ühendamiste ehitamine” ning esitama vastav pakkumus, mille eesmärgiks on rajada ja viia Viinistu küla joogiveevarustamine ja joogivee kvaliteet vastavusse kehtivate normidega. Hange viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja allolevatele hanke dokumentidele.

Vaata täpsemalt:

PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSHANKE MENETLUSE DOKUMENDID (Word DOC). NB! Muudatud 12.03.2009 punkti 7.8 ja 7.13. Kuupäev 31.03.2009 asendatud 13.04.2009.

Kuusalu Vallavalitsuse 09.03.2009 korralduse nr 193 „Viinistu küla puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide rajamise ja ühenduste projekteerimine ning projekteeritud puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide ja ühendamiste ehitamise hanke korraldamine“ muutmine (Adobe PDF)

PROJEKTEERIMIS- JA TEHNILISED TINGIMUSED nr 7-2.2/2009 (Word DOC)

Viinistu küla ühisveevärgi skeem (Adobe PDF)

Kuusalu valla Viinistu küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimise ja
veevarustussüsteemide ühendamise eelprojekt.
(Adobe PDF)

Autor: Enno Tammemäe
Kuupäev: 11.03.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee