Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Avalda arvamust kaugtöökeskuste rajamise kohta Kuusalu valda!

Seoses kavaga käivitada kaugtöökeskused Kuusalu vallas, uurime, kui palju on Kuusalu valla piirkonnas kaugtöö huvilisi ja potentsiaalseid kaugtöökeskuste teenuste kasutajaid.

Kaugtöökeskused on inimeste elukoha lähedal asuvad tööruumid, kus on tagatud tingimused töö tegemiseks, kui tööandjad asuvad töötajate elukohast kaugel. Kaugtöökeskuses võivad töötada mitme ettevõtte või organisatsiooni töötajad. Lisateenusteks võivad olla näiteks IT tugi, lastehoid, töövahendus vms.

Küsimustiku leiate aadressilt:
http://uuring.employers.ee/index.php?id=2489

Küsimustikule vastamine võtab umbes 5 minutit. Palume Teil vastata 20. märtsiks 2009.

Rohkem infot kaugtöö kohta leiate Kaugtöö Ühingu kodulehelt: www.telework.ee

Küsimustik on välja töötatud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõimekuse tõstmine paindliku töökorralduse osas” raames. Projekti partnerid on Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaugtöö Ühing, MTÜ Arhipelaag, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus, SA Vaata Maailma ning Tööturuamet.

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 12.03.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee