Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. märtsil 2009 kell 8.15 Kiiu mõisas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2003 määruse nr 16 ”Kuusalu valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise korra kinnitamine” muutmine
2. Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused
3. Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 ”Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas” muutmine
4. Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine 2009. aastaks
5. Kuusalu Vallavolikogu 31.03.2005 määruse nr 12 ”Hooldajatoetuste maksmise kord Kuusalu vallas” muutmine
6. Kuusalu valla 2009. aasta eelarve kinnitamine
7. Rummu küla Kraavi maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
8. Loksa Vallavolikogu 06.10.2005.a otsuse nr 37 ” Detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine
9. Pedaspea küla Välja, Rohu, Kingu, Uuevälja ja Vare kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Kolga-Aabla küla Mustoja 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Põhja küla Kadaka 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Sõitme küla Roostiku maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
13. Aia II kinnistust moodustatavate maaüksuste Aiamuru ja Aia tänav Kuusalu valla omandisse taotlemine
14. Vallavara kasutusse andmine
15. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 7 ”Kuusalu valla arengukava aastateks 2007 – 2025” muutmine – II lugemine
16. Kohalike avalike teenuste arendamise programmist Kiiu lasteaia ehitamiseks omafinantseeringu kinnitus – II lugemine

Tõnu Tamm
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 12.03.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee