Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 09.03.2009

9. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas kell 13.00 ja lõppes 15.45, oli päevakorras 21 punkti.

Detailplaneering algatati Salmistu küla Sadama kinnistul. Vastu võeti Turbuneeme küla Aksli-Tõnise, Salmistu küla Tee-Laane ja Mere-Laane ning Kiiu aleviku Kiiu laut kinnistute detailplaneering.

Projekteerimistingimused määrati Sõitme küla Veeru kinnistule laut-kuuri ja Kolga aleviku Ulliallika kinnistule abihoone projekteerimiseks.

Ehitusload väljastati Vanaküla küla Uustalu kinnistule ja Kolga aleviku Saare kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Üks korraldus anti maa ostueesõigusega erastamiseks ja üks õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

Raha eraldati Kuusalu valla võistkonnale osalustasuks "Nelja valla matšil mitmevõistluses".

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 13.03.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee