Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Elektrita elamu elektrienergiaga liitumiseks toetuste taotlemine

Lugupeetud hajaasustuse piirkondades elavad füüsilised isikud, kes elavad elamutes, kus puudub elektriühendus või elektriühendus on katkenud teist mitteolenevatel põhjustel.

Vastavalt elektrituruseaduse peatükile 61 on võimalik taotleda rahalist toetust elektrienergiaga liitumiseks. Liitumistasu toetuse taotlejatele ja toetuse saajale esitatavad nõuded ning toetuste taotluste esitamise tähtajad ning toetuse taotluse vormi leiate Regionaalministri 16.01.2009 määrusest nr 3“ Liitumistasu toetuse taotlemise, menetlemise ja andmise täpsustatud tingimused ning kord“ Määrus on kättesaadav alloleval lingil: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13124013&id=13123108!pr74b1lg4

Lisainfo:
Tõnu Ammussaar, Kuusalu Vallavalitsus, 606 6377

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 18.03.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee